ยินดีต้อนรับสู่หอการค้า ไทย-จีน

สมาชิกของหอการค้าไทย-จีน มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ จึงเป็นองค์กรใหญ่ที่มีสมาชิก และกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วย มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน มีอิทธิ-พลต่อสังคมเป็นพิเศษ

jitti         ชาวจีนที่เข้ามาสู่สยามประเทศนับวันมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย พ่อค้าชาวจีนรุ่นบุกเบิกในขณะนั้นต่างเห็นพ้องกันว่า จะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อที่จะรวมพลังพ่อค้าชาวจีน ร่วมกันขยายธุรกิจการค้า จึงลงความเห็นสมควรก่อตั้งองค์กรทางธุรกิจขึ้น ดังนั้น สมาพันธ์“หอการค้าไทย-จีน” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น วัตถุประสงค์ของหอการค้าไทย-จีนได้กำหนดอย่างชัดแจ้ง สร้างความสามัคคีในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำเพื่อความผาสุขของชาวจีนโพ้นทะเลและคนเชื้อสายจีนทั้งหลาย อุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย ด้วยความพยายามของคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย-จีนแต่ละสมัย ทำให้หอการค้าไทย-จีนได้เจริญเติบโตในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมของสมาพันธ์ประสบความสำเร็จเรื่อยมา จนกลายเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสังคมชาวไทยเชื้อสายจีนในทุกวันนี้

หอการค้าไทย-จีนได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) ซึ่งตรงกับช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงของประเทศจีน มีประวัติยาวนานถึง 100 ปีแล้ว ขณะนั้นประเทศไทยมีการเมืองการปกครองที่มั่นคง สังคมไทยมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมและธุรกิจการค้ารุ่งเรือง ชาวจีนที่เข้ามาสู่สยามประเทศนับวันมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย

ขอน้อมส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า หอการค้าไทย-จีน

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

n161017a

คณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จีนร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.  คณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จ […]

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวสารหอการค้า

559000010955901

ด้วยพระบารมี “ในหลวง” สัมพันธภาพ “ไทย- จีน” หวนกลับมาแน่นแฟ้น

เติ้ง เสี่ยวผิง เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พร […]

บทความ

msqwlzdcq5b6zlkwxfznujdeg2sjxyei

ในหลวง กับ พระราชจริยวัตรในความทรงจำไทยทั้งผอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพ […]

กิจกรรมที่ผ่านมา

คอลัมน์ เศรษฐกิจไทยจีน

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คนจีนร้อง’สรรเสริญพระบารมี’ถวายอาลัย
เจาะลึก “นมเม็ดจิตรลดา” ที่ “คนจีน” แห่ซื้อ! จนขาดตลาด 🐮 “ในหลวง” ตรัสเปิดโรงนมผงด้วยพระองค์เอง
เมื่อคนจีนวาดภาพในหลวง
สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ชุด พลังแห่งแผ่นดินไทย ตอน สัมมาอาชีวะ
โฆษณาเทิดพระเกียรติ “เพื่อคนข้างหลัง”
sss
© 2016 Copyright - Thai CC.org