ข่าวกิจกรรม

คณะผู้แทนสมาคม CCPPR เยือนหอการค้าไทย-จีน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนสมาคม China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPR) นำโดยนายหังหยวนเสียง รองเลขาธิการบริหาร นายเหลียนจิ่นเทียน กรรมการ นายจางเสี่ยวฉวิน หัวหน้าฝ่าย นายซ่งเหล่ย เลขานุการฝ่ายการต่างประเทศ และนายหลิวคังหนิง เลขานุการสมาคม China 0verseas Friendship Association ได้เดินทางเยือนหอการค้าไทย-จีน ภายใต้การนำของนายฟั่นจงหัว เจ้าหน้าที่การทูตสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานชมรมรวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว และคณะ

โดยมีนายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วยนายสุชาติ เศรษฐีวรรณ รองประธาน นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน รองเลขาธิการฝ่ายอังกฤษ นายบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย รองเลขาธิการฝ่ายไทย นายเฉลิม สุนันทการกิจ กรรมการบริหารจัดระบบ นายมงคล ชาญไพบูลย์รัตน์ นายชุณห์ คชพัชรินทร์ กรรมการบริหารปฏิคม นายอากาศ ชัยวานิชศิริ นายวิจิตร ภูริธานนท์ นายสันติ โกวิทจินดาชัย กรรมการบริหาร นายอารีย์ ภู่สมบุญ นายอภิวิชญ์ กิจกำจาย นายประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา นายสรรค์ เชื้อปัญญาวิทย์ กรรมการ คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ระหว่างการพบปะ นายยง สุขสุดประเสริฐ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนอย่างอบอุ่น นายยง กล่าวว่า นับแต่ที่หอการค้าไทย-จีน ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 102 ปี หอการค้าไทย-จีน ได้ทำคุณประโยชน์สำคัญต่างๆ อาทิ ทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกิจกรรมสาธารณกุศล กระชับมิตรภาพและความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีนในด้านต่างๆ ส่งเสริมการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติของจีน ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้เป็นที่แพร่หลาย ปัจจุบันนี้ หอการค้าไทย-จีน ได้เป็นองค์กรชาวจีนที่มีอิทธิพลที่สุดในประเทศไทย นายยง ได้กล่าวย้ำว่า การบรรลุการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติของจีนและการฟื้นฟูให้จีนกลับมายิ่งใหญ่นั้น เป็นเป้าหมายร่วมกันของชาวจีนทั่วโลก โดยหอการค้าไทย-จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติ และได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปัจจุบันนี้ ได้มีการจัดตั้งสมาคม CCPPR ในหลายประเทศ สมาคม CCPPR จึงได้กลายเป็นองค์กรสำคัญในการสร้างสามัคคีและประสานติดต่อระหว่างชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและการส่งเสริมการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของจีนอย่างสันติ นายยง ยังได้เรียกร้องให้ชาวจีนทั่วโลกหันมาสามัคคีกัน เอาชนะความยากลำบากและอุปสรรคทั้งหมด ร่วมมือกันผลักดันให้จีนและไต้หวันมุ่งสู่การพัฒนารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติ ส่งเสริมชนชาวจีนสู่การกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ก็หวังว่าทางหอการค้าฯ และสมาคมฯ จะสามารถประสานงานติดต่อกันได้มากขึ้นในอนาคตข้างหน้า เสริมสร้างความเข้าใจ ขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยน และกระชับความร่วมมือระหว่างกัน

จากนั้น นายหังหยวนเสียง ได้กล่าวแนะนำประวัติและสภาพปัจจุบันของสมาคม CCPPR นายหัง กล่าวว่าสมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 จนถึงปัจจุบันนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า 25 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่พี่น้องชาวฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า และพี่น้องชาวจีนในต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ต่อต้านการแยกไต้หวันเป็นอิสระ ส่งเสริมการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบันนี้ ทางสมาคมมีสาขาต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 แห่ง โดยต่างมุ่งมั่นทำงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติของจีน นายเจี่ยชิ่งหลิน นายกสมาคม ได้เคยกล่าวไว้ว่า เราจะต้องสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวจีนในต่างแดน ขยายความแข็งแกร่งของกลุ่มการรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติ ชาวจีนโพ้นทะเลร่วมมือร่วมใจกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลในไทยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากต่อการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวอย่างสันติ นายหัง ยังกล่าวอีกว่า การเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี “ฉันทามติ 1992” ของทางชมรมรวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว และได้เดินทางมาเยือนหอการค้าไทย-จีนโดยเฉพาะ เพื่อแสดงความขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่หอการค้าฯ ได้ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน โดยช่วงเที่ยงหอการค้าไทย-จีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้แทน


1. นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน ขณะกล่าวภายในงาน


2. นายหังหยวนเสียง รองเลขาธิการบริหารสมาคม China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification ขณะกล่าวภายในงาน


3. คณะผู้แทนสมาคม China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับหอการค้าไทย-จีน


4. นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ รองประธานหอการค้าไทย-จีน และดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานชมรม ร่วมดื่มกับแขกผู้เข้าร่วมงาน


5. นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ รองประธานหอการค้าไทย-จีน และดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานชมรม ร่วมดื่มกับแขกผู้เข้าร่วมงาน 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก thaicc 活动新闻 新闻报道 กิจกรรมที่ผ่านมา คณะผู้แทนสมาคม CCPPR เยือนหอการค้าไทย-จีน