กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าไทย-จีน บริจาคเงิน 2 ล้านบาทสมทบทุนการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 นายหลินเหยียนหยวน ประธานมูลนิธิโรงเรียนคลองเตยวิทยา และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนคลองเตยวิทยา พร้อมด้วยนายเจิงหัวหมิน นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ นายหลินปินฮั่น นายฉินจิ่งขุย อุปนายก และนางหลิวรั่วเฟิน ที่ปรึกษา ได้เดินทางเยือนหอการค้าไทย-จีน ภายใต้การนำของนายสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ศิรินคร เพื่อแสดงความขอบคุณต่อหอการค้าไทย-จีนในโอกาสที่ได้บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาท สมทบทุนการสร้างอาคารเรียน

โดยมีดร.สุธี มีนชัยนันท์ ประธานหอการค้าไทย-จีน นายสำราญ ฉัตรมงคลชัย นายบุญชัย ไชยธีรัตต์ รองประธานฯ นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน รองเลขาธิการฝ่ายอังกฤษ และนายพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล กรรมการบริหาร คอยให้การต้อนรับ

ประธานหลินเหยียนหยวน ได้เป็นผู้แทนโรงเรียนคลองเตยวิทยากล่าวแสดงความขอบคุณต่อหอการค้าไทย-จีนและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวว่า โรงเรียนคลองเตยวิทยาได้ดำเนินการมากว่า 84 ปีแล้ว อาคารเรียนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ซึ่งภายในจะประกอบด้วยห้องเรียน 32 ห้อง  หอประชุมใหญ่ และหอพักอาจารย์


นายหลินเหยียนหยวน ประธานมูลนิธิโรงเรียนคลองเตยวิทยา และคณะ เยือนหอการค้าไทย-จีน แสดงความขอบคุณในโอกาสที่หอการค้าไทย-จีนมอบเงินบริจาคจำนวน 2 ล้านบาทสมทบทุนการสร้างอาคารเรียน

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารหอการค้า กิจกรรมที่ผ่านมา หอการค้าไทย-จีน บริจาคเงิน 2 ล้านบาทสมทบทุนการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา